Chim hoàng yến

Originally posted on Forever Yours:
Yên Chi Tôi là một đứa trẻ thần đồng, sinh ra đã được coi trọng hơn người khác. Ba tuổi bắt đầu biết làm toán, đến mười lăm tuổi thì học xong Đại học. Thực ra mấy việc đó đối với tôi hoàn toàn đơn giản. Tôi có thể làm…